Velkommen til Alarmselskabets Sikkerhedsquiz

Vind dette flotte “sikkerhedsnet”

Du har nu chancen for at vinde et sikkerhedsnet fyldt med lutter gode ting. Både noget konkret viden og information om Bærbar Butiksalarmer til brug i virksomheden, men selvfølgelig også lidt mundgodt og måske også en lille overraskelse…

Regler for konkurrencen:

Deltag i Sikkerhedsquizzen og skriv efterfølgende din testscore i beskedfeltet. Alle oplysninger du sender til os er sendt via vores sikre servere og vi kontakter dig kun, såfremt du har givet os specifik tilladelse hertil. Læs alle konkurrence regler nederst på denne side. Herunder kan du se antal dage der er tilbage at quizze i.

Du ønskes held og lykke…

NEDTÆLLING

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Udfyld formen herunder og deltag i konkurrencen

Skriv venligst din score i beskedfeltet.


Konkurrencebetingelser

”Sikkerhedsnet (Indkøbsnet/mulepose) til brug i virksomheden som reklamegave”

Om konkurrencen

Konkurrencen udbydes af:

Alarmselskabet ApS, CVR-nr. 3504 9509, Niels Brocks Gade 10A, 8900 Randers C.

For at deltage skal du udfylde kontaktoplysninger (fornavn, efternavn, telefonnummer og e-mailadresse) efter din besvarelse af sikkerhedsquizzen.

Konkurrencen løber til og med 01.06.2020

Efter konkurrencens afslutning udtrækkes ved lodtrækning én eller flere heldige vindere blandt alle deltagere. Ved at udfylde kontaktoplysninger, accepterer du samtidig, at Alarmselskabet må kontakte dig på e-mail eller telefon, hvis du er den heldige vinder.

Har vinderen ikke svaret inden 5 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Alarmselskabet, forbeholder Alarmselskabet sig retten til at finde en ny vinder.

Præmie

Præmien har en værdi af ca. 100 kr. og kan ikke ombyttes til kontanter. Præmien består af et indkøbsnet/mulepose med indhold af forskellig karakter til brug i virksomheden.

Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Alarmselskabet ApS, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage.

Alarmselskabet forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderen og frasortere deltagere under 13 år.

Hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd og brug af falsk navn, alder og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Denne konkurrence er underlangt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, kan indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

 

PERSONDATAPOLITIK IFM KONKURRENCER

DATAANSVARLIG

Alarmselskabet ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Alarmselskabet ApS, Att.: Dataansvarlig CVR-nr. 3504 9509, Niels Brocks Gade 10A 8900 Randers C.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinderen.
  • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
  • Dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6(a)
  • Kategorier af personoplysninger
  • Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og besvarelse.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre virksomheder.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen. De oplysninger du afgiver, såfremt du vinder og skal modtage præmien.

 Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår under afsnittet ”Dataansvarlig”.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vi gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på: info@gsasecure.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at få slettet dine data, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Her resultatet af din quizscore:

8-10: Er din score i den høje ende, så har du godt styr på den personlige sikkerhed i butikken. Meget flot – Tillykke!!!

4-7: Er din score på middel niveau, burde det overvejes, om du skal have en personlig telefonisk gennemgang af Alarmselskabet – Selvfølgelig ganske gratis!

1-3: Ligger din score lavt, anbefaler vi dig hurtigst muligt at kontakte os på 8643 9100, med henblik på at få aftalt et personligt møde med Alarmselskabet. Naturligvis også helt uden omkostninger og på helt frivillig basis…