Vejledning til GSA Secure Alarmplatform

Herunder finde du vejledningen til administration af GSA Secure Alarmplatform.

1)

Log ind på GSA Secure Alarmplatformen på gsaserver.com.

2)

Klik ind på ”CURRENT ALARMS”

Her ses de alarmer der er aktive. Åben den enkelte alarm.

Operational order (forholdsordre)

 

3)

Nederst til venstre på alarmsiden ses ”Operational order”, som beskriver hvilke aktioner Tunstall skal følge og agere efter.

Ligeledes listen over tilgængelige vagter, som kan inviteres til at modtage alarmopkaldet.

BEMÆRK: Såfremt der ved aflytning af alarmen ikke hersker tvivl om, at der er akut behov for hjælp, ringes 112 med det samme!

4)

Såfremt der i ”Operational order” er valgt kontakt til vagt, inviteres de nærmeste 5 vagter i første omgang.

 

5)

Når en vagt har taget mod en alarmkørsel, ses dette i bjælken øverst under GUARD ACCEPTED.

6)

Accepteres alarmen ikke af en vagt indenfor 2 minutter, inviteres de næste 5 vagter på listen.

”Operational order” sendes ligeledes automatisk til vagtselskabet.

7)

CHAT BOX (Ændres til Alarm Chat) kan benyttes til direkte kommunikation med vagt og bruger, som ligeledes kan svare tilbage.

8)

Ved fejlalarm kan Tunstall klikke på CLEAR ALARM, hvorved alarmen slettes.

Herefter accepteres, såfremt alarmen skal slettes. HUSK at tilføje kommentar omkring, hvorfor alarmen slettes.

9)

Klik ind på SHOW MAP for at se alle alarmenheder, eller klikke på det røde ikon i bjælken MAP ud for den enkelte bruger. 

Bemærk! At SHOW MAP kun viser enhederne ved tryk på alarmen.

 

 

 

GSA Secure App

For at hente vores app, skal du søge direkte efter GSA Secure i Google Play eller Apple App Store. (App til IOS er pt. under udvikling)

Klik på logoet for at går til download af app.